۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 20 Jun
#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 29 آذر (1)

شنیده های بازار 29 آذر (1)
کد: 841   تاریخ انتشار :۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۲۶

  • شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت قابل توجه صنایع روی زنگان در گزارشات نه ماهه شرکت به دلیل افزایش تقاضا برای فلزات دارند .
  • شنیده ها حاکی از این است که شیران و شسپا به دلیل کاهش قیمت نفت با تعدیل مثبت در گزارشات 9 ماهه مواجه خواهند بود .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.