#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 3 دی(1)

شنیده های بازار 3 دی(1)
کد: 951   تاریخ انتشار :۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۵۸

  • شنيده شده سايپا قراردادهای صادراتی خوبی برای صادرات تيبا بسته است که عمد صادراتش به عراق انجام خواهد شد .
  • يکی از مديران افست شايعه افزايش سرمايه 300%اين شرکت تاييد کرد اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته است به سازمان بورس ارسال شده است .
  • گويا مدير مالی شرکت رینگ سازی مشهد افزايش سرمايه 200% را ازمحل تجديد ارزيابی دارای ها را تاييد کرده است .
  • شنیده ها حکایت از این دارند که شیران تعدیل مثبت از محل کاهش بهای تمام شده دارد.
  • شنیده می شود صادرات سیمان با رشد همراه بوده و تقاضای سیمان در عراق با افزایش همراه شده است اما ظاهرا این رشد صادرات عمدتا به کلینگر اختصاص دارد که محصولی پیش از سیمان بوده و نیمه نهایی می باشد.همچنین شنیده می شود برخی شرکت های داخلی سیمان که نرخ مازوت خود را در قیمتهای بالا بسته بودند با ارائه مازوت با کاهش هزینه ها و رشد سودآوری همراه خواهند شد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.