#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 8 شهریور(2)

شنیده های بازار 8 شهریور(2)
کد: 8110   تاریخ انتشار :۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۰

  • خبرها از کسعدی حکایت از احتمال افزایش سرمایه در این نماد دارد.
  • در نماد ثتران شنیده ها حکایت از تغییر کاربری زمین های شمشک دارد که با مشکلاتی که زمین دارد کمی بعید بنظر میرسد.
  • در نماد حتاید شنیده ها از حتاید حکایت از تصمیم شرکت برای فروش برخی داراییهای این نماد دارد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.