#
#
گزارش روز - شنيده ها

شنیده های بازار 8 فروردین(2)

شنیده های بازار 8 فروردین(2)
کد: 3648   تاریخ انتشار :۸ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۸

  • میگویند معضات بیمه توسعه که منجر به تعطیلی این بیمه ای شد برای بیمه دی نیز در حال وقوع هست که باید مورد توجه قرار گیرد بیمه مرکزی به دلیل اعمال نکردن کسری ذخایر فنی مربوط به سال ۱۳۹۲ در ارقام تجدید ارائه شده صورت های مالی میان دوره ای سال ۱۳۹۳ به شرکت بیمه دی تذکر کتبی داد .همچنین از آنجا که حسابرس مستقل و بازرس قانونی این شرکت موارد مذکور را در گزارش خود بررسی و افشاء نکرده بیمه دی موظف شده ضمن خاتمه همکاری با حسابرس نسبت به جایگزین حسابرس جدید اقدام کرده و وی را برای تأیید به بیمه مرکزی معرفی نماید.
  • شرکت لیزینگ رایان سایپا انتشار 80 میلیارد تومان اوراق جهت تامین مالی لیزینگ 32000 خودرو را تایید کرد.شایعات تعدیل مثبت سهم همچنان در بازار شنیده می شود.
  • شنیده شده که حخزر قراردادی را با منطقه آزاد تجاری منعقد کرده که قرار است بر اساس آن خط کشتیرانی گردشگری انزلی – باکو در آینده راه اندازی شود. مدیر عامل منطقه ازاد انزلی خبر از راه اندازی این خط پس از خرید کشتی جدید توسط حخزر در سال آینده داده است.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.