#
#
اخبار اقتصادی بورس

مدت وام مسکن حداکثر 12 سال است

مدت وام مسکن حداکثر 12 سال است
کد: 6670   تاریخ انتشار :۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۴۴

عضو هیات مدیره بانک مسکن، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات در بانک مسکن را 12 ساله عنوان کرد. به گزارش TSEpress به نقل ازایسنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد: به دلیل عدم تطابق زمانی بین سررسید انواع سپرده ها و انواع تسهیلات اعطایی که وجود دارد عملا قابلیت افزایش مدت بازپرداخت وجود ندارد مگر اینکه راهکارهایی در این باره پیش بینی شود؛ درحالی که در برخی کشورهای دیگر حتی مدت بازپرداخت حداکثر35 تا 40 سال تعیین شده است. وی افزود: تنها بانک مسکن توانسته است با پرداخت تسهیلات بلند مدت رهنی به صورت عمومی وارد بازار رهنی شود. یکی از مهمترین ویا تنها موردی که می تواند بازار رهنی را شکل دهد تسهیلات بلند مدت رهنی است که فقط بانک مسکن وارد این حوزه شده و تسهیلات بلند مدت رهنی به صورت عمومی را پرداخت می کند. عضو هیات مدیره بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک ها با عدم تطابق سررسید سپرده ها وتسهیلات مواجه هستند بنابراین عموما بانک ها به دلیل عدم تطابقی که برای آن‌ها اتفاق می افتد، ترجیح می‌دهند وارد حوزه رهنی نشوند. رحیمی انارکی درخصوص نقطه شروع راه وتوسعه نظام تامین مالی با توجه به چالش های مطرح شده گفت: بایددر ابتدا بتوانیم بازار رهن اولیه را به قدر کافی تقویت کنیم که این امربا توسعه تسهیلات رهنی در بانک مسکن می تواند اتفاق بیافتد تا حجم وپرتفوی متنوع تری بتوانیم در بانک مسکن با تنوع در اعطای تسهیلات رهنی تشکیل دهیم و بازار رهن اولی متنوع تر وباعمق بیشتری دربانک شکل بگیرد.همچنین باید بازار رهن اول درسایر بانک ها شکل بگیرد و بانک های دیگر هم این امکان را پیدا کنند تا بتوانند وارد این بازار شوند وبازار رهن اولیه را به صورت عمومی توسعه دهند . به گفته وی، تامین مالی واعطای تسهیلات به دهک های کم درآمد جامعه باید به نحوی باشد که برای حوزه تامین مسکن خودشان بانک پذیر شوند یعنی وضعیت آنها به نحوی شود که بانک ها حاضر به قبول پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد شوند؛ بهترین راهکار نیز راه اندازی صندوق تضمین تسهیلات مسکن است. عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین باید نسبت کفایت سرمایه بانک ها بهبود پیدا کند وسرمایه پایه شان باید در حد استاندارد قرار گیردتا قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه شود به ویژه برای بانک مسکن که کار توسعه ای انجام می دهد حتما باید این اتفاق بیافتد. وی گفت: درنهایت باید سازوکارهای لازم برای ایجاد صندوق توسعه مسکن یا صندوق پشتیبان مسکن در کشور فراهم شود تا بازار رهن اولیه بتواند گسترش وتوسعه کمی وکیفی پیدا کرده وبانک ها تمایل پیدا کنند وارد بازار رهن اولیه شوند و دارایی شان را درآن قالب به صندوق بفروشند وواگذار کنند. رحیمی انارکی با اشاره به ویژگی های نظام تامین مالی مسکن در کشور اظهار کرد: با شناخت ویژگی تامین مالی مسکن بهتر می توانیم دراین زمینه برنامه ریزی داشته باشیم و موضوع توسعه بازار رهنی ،به بازار پول که بانک ها متولی آن هستند ،باز می گردد .

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.