#
#
اخبار اقتصادی بورس

مصوبه جديد هيات وزيران: تهاتر مطالبات شركت‌ها با ماليات‌هاي معوق

مصوبه جديد هيات وزيران: تهاتر مطالبات شركت‌ها با ماليات‌هاي معوق
کد: 19133   تاریخ انتشار :۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۱۵

به گزارش  TSEpress   و به نقل ازروزنامه اعتماد دولت تصميم گرفت بخشي از بدهي‌ها را تهاتر كند تا هم خود از شر بخشي از تكاليف بر دوش مانده راحت شود و هم فكري براي معوقات مالياتي شركت‌ها شود؛ به اين ترتيب معاون اول رييس‌جمهور تهاتر مطالبات برخي شركت‌ها با بدهي همان شركت‌ها به سازمان مالياتي و سازمان خصوصي‌سازي را ابلاغ كرد. با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور مطالبات و بدهي‌هاي شركت‌ها به سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي‌سازي تهاتر مي‌شود. با تصميم هيات وزيران و ابلاغ اسحاق جهانگيري، مطالبات و بدهي شركت‌هاي مديريت توليد، توانير، افق توسعه انرژي خليج فارس، توليد نيروي آذرخش، مولد برق يزد، صنعتي گام اراك و گروه صنعتي سپاهان به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي تهاتر مي‌شود. در اين مصوبه آمده است: ۱- مطالبات شركت‌هاي فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول ذيل به مبلغ چهارصد و سي و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت ميليون (٠٠٠/٠٠٠/٩٨٧/٤٣٣) ريال تهاتر مي‌شود. ٢- شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق‌الذكر مي‌شوند و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام كند. ٣- سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ضمن انجام اقدامات اجرايي لازم براي وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذكر را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص بدهكار منظور كند. ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام كند. مصوبه دوم ١- مطالبات شركت‌هاي افق توسعه انرژي خليج فارس، توليد نيروي آذرخش، مولد برق يزد، صنعتي گام اراك و گروه صنعتي سپاهان از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي به شرح جدول ذيل به مبلغ يك ميليون و چهارصد و سه هزار و نهصد و سي و نه ميليون (٠٠٠/٠٠٠/٩٣٩/٤٠٣/١) ريال تهاتر مي‌شود. ٢- شركت‌هاي مديريت شبكه برق ايران، توانير، برق منطقه‌اي آذربايجان و گاز استان گلستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق الذكر مي‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام كنند. ۳- سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ضمن انجام اقدامات اجرايي لازم براي وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق‌الذكر را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص بدهكار منظور كرده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام كنند.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.