#
#
تحلیل ها

معرفی سیمان خوزستان در یک نگاه

معرفی سیمان خوزستان در یک نگاه
کد: 3927   تاریخ انتشار :۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۳۹

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی شرکت سیمان خوزستان را برسی کرده است  :

اطلاعیه عرضه اولیه:

با توجه با اطلاعیه ای که سایت سازمان بورس منتشر کرده است. قرار است در روز سه شنبه مورخ 18 فروردین ماه 94 تعداد 65 میلیون ( معادل 10 درصد ) از سهام شرکت سیمان خوزستان متعلق به شرکت آبیک و سیمان سپاهان در نماد سخوز برای اولین بار در بازار سرمایه عرضه شود . بر این اساس گزارشی را تهیه کرده که به شرح زیر می باشد.

معرفی شرکت :

شرکت سیمان خوزستان در سال 68 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 78 به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت سیمان خوزستان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان است که از واحد های تجاری نهایی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و تامین کلیه مواد و وسایل و ماشین آلات مورد نیاز برای تاسیس کارخانه از داخل و خارج کشور و نیز اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز و تاسیس شرکت های جدید و سهیم شدن در سایر شرکت های صنعتی ، تجاری و بازرگانی می باشد. بهره برداری رسمی خط اول شرکت از ابتدای آبان ماه 77 انجام گردیده و پروانه بهره برداری با ظرفیت سالانه 900 هزار تن و بر مبنای 300 روز کاری و روزانه 3000 تن در سال 80 دریافت گردیده است . همچنین خط دوم شرکت با ظرفیت سالانه 1500 هزار تن و بر مبنای 300 روز کاری به بهره برداری رسیده است.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت به مبلغ 650 میلیارد ریال می باشد . ترکیب سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار

تعداد

درصد مالکیت

شرکت سیمان فارس خوزستان

269،364،113

41.44

شرکت سیمان آبیک

101،689،959

15.64

شرکت سیمان سپاهان

84،500،205

13

سایر

83،945،455

12.92

شرکت سیمان شرق

45،500،110

7

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

32،500،079

5

شرکت عمران و توسعه شاهد

32،500،079

5

جمع

650،000،000

100

 

 

 

 

صورت سود و زیان شرکت به شرح زیر می باشد:

 

شرح

1394/12/29

1393/12/29

درصد تغییر

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

2,839,812

2,752,462

3%

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده

(1,967,473)

(1,901,012)

3%

سود ناخالص

872,339

851,450

2%

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(198,164)

(161,369)

23%

سود عملیاتی

674,175

690,081

-2%

هزینه های مالی

(92,687)

(111,412)

-17%

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

8,300

75,420

-89%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

5,800

32,763

-82%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

595,588

686,852

-13%

مالیات بر درآمد

(13,036)

(36,424)

-64%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم

582,552

650,428

-10%

سود (زیان) خالص

582,552

650,428

-10%

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)

1,037

1,061

-2%

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)

(141)

(60)

135%

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

896

1,001

-10%

سرمایه

650,000

650,000

0%

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

89

100

-11%

بر اساس جدول بالا ، شرکت سیمان خوزستان با سرمایه 65 میلیارد تومان سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 896 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال 93 شاهد افت 10 درصدی می باشیم. همچنین شرکت 9 ماهه نخست سال مالی توانسته است 849 ریال معادل 85 درصد سود سال 93 را پوشش دهد.

جدول تولید محصولات به شرح زیر می باشد:

شرح

 سال 1394

 سال 1393

 درصد تغییرات

سيمان تيپ 2-پاکتي

26,564

24,898

7%

سيمان کلاس G -پاکتي

50,000

-

سيمان تيپ 5-پاکتي

380,000

477,924

-20%

سيمان 425پاکتي -صادراتي

202,000

192,067

5%

سيمان تيپ 2-فله

395,000

473,054

-17%

سيمان تيپ 5-فله

97,000

75,140

29%

سيمان 5پاکتي -صادراتي

505,000

423,756

19%

کلينکر5-صادراتي

200,000

350,000

-43%

کلينکر2-صادراتي

237,000

300,000

-21%

سيمان2فله -صادراتي

89,500

-

سيمان 5فله -صادراتي

295,000

225,420

31%

سيمان 425فله -صادراتي

55,000

21,341

158%

جدول فروش و نرخ محصولات را در زیر مشاهده می کنید.

نام محصول

واحد

مقدار 94

مقدار 93

درصد تغییر

نرخ متوسط (ریال/ کیلو) سال 94

نرخ متوسط (ریال/ کیلو) سال 93

درصد تغییرات

مبلغ (میلیون ریال) سال 94

مبلغ (میلیون ریال) سال 93

درصد تغییرات

فروش داخلی

سيمان تيپ 2-پاکتي

تن

۲۶,۵۶۴

۲۴,۸۹۸

7%

1,150

1,169

-2%

30,549

29,118

5%

سيمان کلاس G -پاکتي

تن

۵۰,۰۰۰

۰

1,800

-

90,000

-

سيمان تيپ 5-پاکتي

تن

۳۸۰,۰۰۰

۴۷۷,۹۲۴

-20%

1,170

1,138

3%

444,600

543,878

-18%

سيمان تيپ 2-فله

تن

۳۹۵,۰۰۰

۴۷۳,۰۵۴

-17%

1,000

992

1%

395,000

469,421

-16%

سيمان تيپ 5-فله

تن

۹۷,۰۰۰

۷۵,۱۴۰

29%

1,020

1,016

0%

98,940

76,358

30%

جمع فروش داخلی

۹۴۸,۵۶۴

۱,۰۵۱,۰۱۶

-

1,059,089

1,118,775

-5%

فروش خارجی

سيمان 5پاکتي

تن

۵۰۵,۰۰۰

۴۲۳,۷۵۶

19%

1,330

1,300

2%

671,650

550,883

22%

سيمان 425پاکتي

تن

۲۰۲,۰۰۰

۱۹۲,۰۶۷

5%

1,370

1,360

1%

276,740

261,212

6%

سيمان2فله

تن

۸۹,۵۰۰

۰

961

-

85,965

-

سيمان 5فله

تن

۲۹۵,۰۰۰

۲۲۵,۴۲۰

31%

1,071

1,120

-4%

315,945

252,470

25%

سيمان 425فله

تن

۵۵,۰۰۰

۲۱,۳۴۱

158%

961

1,120

-14%

52,828

23,902

121%

کلينکر5

تن

۲۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

-43%

780

920

-15%

156,000

322,000

-52%

کلينکر2

تن

۲۳۷,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

-21%

935

744

26%

221,595

223,220

-1%

جمع فروش خارجی

۱,۵۸۳,۵۰۰

۱,۵۱۲,۵۸۴

5%

1,780,723

1,633,687

9%

جمع فروش

۲,۵۳۲,۰۶۴

۲,۵۶۳,۶۰۰

2,839,812

2,752,462

همان طور که مشاهده می کنید  حدود 60 درصد ترکیب فروش مربوط به فروش خارجی و 40 درصد فروش داخلی می باشد. ، بر اساس جدول فوق بیش از 40 درصد مقدار فروش داخلی را سیمان تیپ 5 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله تشکیل می دهد . در خصوص مقدار فروش خارجی ، 2 محصول سیمان 5 پاکتی و فله و کلینکر 5 و 2 نیز بیشترین وزن مقدار فروش صادراتی را برای سال 94 تشکیل می دهد.

در مورد مبلغ فروش، سیمان تیپ 5 پاکتی و سیمان تییپ 2 فله هر کدام در حدود 40 درصد از مبلغ فروش داخلی را به خود اختصاص می دهد . در مورد فروش خارجی محصول سیمان 5 پاکتی با 38 درصد بیشترین وزن مبلغ فروش خارجی را تشکیل می دهد.

در مورد نرخ محصولات ، همان طور که مشاهده می کنید سال 94 نسبت به سال 93 نغییراتی چندانی نداشته است . نرخ تسعیر درآمد های ارزی حاصل از صادرات برابر نرخ بازار آزاد و بر مبنای دلار 34000 ریال می باشد. نرخ فروش محصولات داخلی نیز بر اساس نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تعیین می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته :

شرح

سال 94

سال 93

مواد مستقیم

399,610

448,372

دستمزد مستقیم

51,116

40,746

سربار

1,523,244

1,341,918

جمع

1,973,970

1,831,036

همان طور که در جدول مشاهده می کنید بیش از 70 درصد بهای تمام شده را سرباز تولید تشکیل می دهد . چرا که هزینه سوخت شرکت در این قسمت قرار می گیرد. شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/94 پيش بيني نموده جهت توليد کلينکر مقدار 200 ، 080 ، 000 متر مکعب گاز به مبلغ 268،227 ميليون ريال ( به ازاي هر متر مکعب مبلغ 1،341 ريال ) و 24،400،000 ليتر مازوت به مبلغ 68،242 ميليون ريال ( به ازاي هر ليتر 2،797 ريال ) و جهت توليد سيمان مقدار 263،082،972 کيلو وات ساعت برق به مبلغ 163،045 ميليون ريال ( به ازاي هر کيلو وات ساعت مبلغ 620 ريال ) مصرف نمايد .

نسویه تعهدات ارزی بر اساس صندوق ذخیره ارزی معادل 28500 ریال و پروژه های سرمایه ای و نرخ ارز فاینانس و خرید قطعات و لوازم و مواد اولیه از خارج بر اساس نرخ آزاد و معادل 34000 ریال می باشد.

قیمتی احتمالی عرضه و مبلغ مورد نیاز جهت سهمیه آنلاین

همان طور که بیان کردیم قرار است 65 میلیون از سهام شرکت مذکور برای اولین بار وارد بازار سرمایه شود ، حال با توجه به سود 89 تومانی پیش بینی شده برای سال 94 وp/e گروه سیمانی که در حدود 4.5 می باشد احتمال عرضه در محدوده قیمتی 350 تا 400  تومان دور از انتظار نیست . همچنین براساس سهمیه بندی عرضه های اولیه گذشته پیش بینی می شود برای هر کد آنلاین در حدود 400 هزار تومان نقدینگی نیاز باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.