#
#
اخبار اقتصادی بورس

ممنوعیت تخفیف کارمزد معاملات، به کارگزاری ها ابلاغ شد

ممنوعیت تخفیف کارمزد معاملات، به کارگزاری ها ابلاغ شد
کد: 18440   تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۰

کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با ارسال نامه ای به همه اعضا ضوابط جدید بازاریابی و تخفیفات را ابلاغ کرد که در آن هر گونه تخفیف کارمزد ممنوع است.

  به گزارش  TSEpress  دبیر کانون کارگزاران به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:براساس ضوابط جدید بازاریابی و تخفیفات ، اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس¬ها و فرابورس اجازه ارایه تخفیف کارمزد به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم را ندارند. سید روح اله میرصانعی افزود:ارایه هدیه کالایی،عطای هر گونه اعتبار به مشتری بدون دریافت هزینه تسهیلات و یا اعطای هر گونه اعتبار به مشتری با دریافت هزینه‌ای کمتر از هزینه تسهیلات تمام شده برای عضو در باشگاه مشتریان کارگزاری ها به منزله تخفیف بوده و ممنوع است. وی خاطر نشان کرد:شرکت های کارگزاری می توانند خدمات دیگری مانند مانند تحلیل رایگان ،گزارش های بازار و یا پیشنهادات خرید و فروش به مشتریان خود ارایه کنند. . در این نامه آمده است: مدیران محترم عامل شرکت‌های کارگزاری عضو کانون با سلام و احترام؛ بند (4) دویست و دوازدهمین صورتجلسه هیات مدیره کانون مورخ 31/01/1395 و بند (1) دویست و شانزدهمین صورتجلسه هیات مدیره کانون مورخ 11/03/1395 به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: -    "(4) ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس اصلاح و به شرح پیوست تصویب شد." -    " (1) مصادیق تخفیف و بازاریابی موضوع ماده 2 ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس علاوه بر موارد مندرج در تعاریف تخفیف و هزینه بازاریابی آن ضوابط، به شرح ذیل تصویب شد: الف) اعطای هر گونه اعتبار به مشتری بدون دریافت هزینه تسهیلات ب) اعطای هر گونه اعتبار به مشتری با دریافت هزینه‌ای کمتر از هزینه تسهیلات تمام شده برای عضو ج) هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی به اشخاصی که قرارداد نمایندگی با عضو دارند بدون آنکه مجوز بورس     مربوطه اخذ شده باشد. د) هرگونه پرداخت حق‌المشاوره توسط عضو به مشاوران (غیر از مبالغ متعارف به مشاوران حرفه‌ای مورد نیاز) ه) هر گونه پرداخت پاداش و کارانه غیرمتعارف به کارکنان توسط عضو و) هر گونه پرداخت هزینه‌های مشتری توسط عضو" ضمناً موارد ذیل توضیحاً به استحضار می‌رسد: 1.    ضوابط مذکور مطابق با بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تبصره 2 ماده 45 اساسنامه کانون و ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از این تاریخ برای کلیه اعضای کانون لازم‌الاجراست. 2.    اعضای محترمی که قراردادهای بازاریابی یا قراردادهای ارائه تخفیف با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده‌اند، طبق ماده 8 ضوابط مذکور، حداکثر ظرف 5 روز کاری از تاریخ این ابلاغیه، نسخه‌ای از قرارداد خود را به کانون ارسال نمایند. 3.    سایر مصادیق تخفیفات و بازاریابی متعاقباً توسط هیات مدیره کانون تعیین و اعلام می‌گردد. سید روح‌اله میرصانعی دبیرکل   ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس¬ها و فرابورس بر اساس بندهای 5 و 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذر ماه 1384، بندهای 2 ،4 و 7 ماده 7 و تبصرۀ 2 ماده 45 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز ماده 10 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور: •     تنظیم روابط بین اعضاء؛ •    وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه¬ای و انضباطی برای اعضاء؛ •    جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضاء؛ •    کمک به ایجاد رقابتی عادلانه و سالم بین اعضاء. این ضوابط تهیه و تنظیم شده است. ماده 1 - اصطلاحات و واژه¬هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب آذرماه 1384 تعریف شده¬اند، به همان مفاهیم در این ضوابط به کار می¬روند و واژه¬های دیگر دارای معانی زیر می-باشند: 1.    تبلیغ: ارتباط اعضا با مخاطبان به هر صورت اعم از رودررو یا از طریق وسایل ارتباط جمعی است که هدف از آن معرفی اعضا و خدمات آن است. مخاطب می¬تواند گروه خاصی از افراد یا عموم مردم باشد. 2.    تخفیف: هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی و یا عدم دریافت سقف مصوب کارمزد معاملات به هر طریق و تحت هر عنوان در بورس¬ها و بازارهای خارج از بورس به/ از مشتریان توسط عضو می¬باشد. 3.    دستورالعمل عضویت: منظور دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 09/08/1388 هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن است. 4.    شخص وابسته به عضو: شامل موارد زیر است: اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران، معامله¬گران، مسئولین پذیرش سفارش مشتریان، نمایندگان سبدگردانی، بازارگردانی و تحلیل¬گری، مسئولین شعب، مسئولین مالی عضو و سایر اشخاص حقیقی مرتبط با عضو که حسب مورد توسط کانون به عنوان شخص وابسته به عضو اعلام می شوند. 5.    عضو: شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزار/معامله¬گری یا بازارگردانی را از سازمان دریافت نموده و طبق "دستورالعمل عضویت" به عنوان عضو، در کانون پذیرفته شده است. 6.    کانون: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با مجوز سازمان تشکیل شده و از مصادیق کانون تعریف شده در بند 5 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محسوب می¬شود. 7.    هزینه بازاریابی: هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر شکلی و تحت هر عنوانی توسط اعضاء به اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قراداد یا بدون قرارداد به منظور معرفی مشتری برای انجام معاملات در بورس¬ها و بازارهای خارج از بورس اقدام می¬نمایند.   ماده 2- هر اقدام و روشی که به نوعی ارائه تخفیف یا بازاریابی توسط عضو باشد اعم از اینکه در دفاتر عضو ثبت شده یا نشده باشد، مشمول این ضوابط قرار می¬گیرد. مصادیق تخفیف و بازاریابی توسط هیات مدیره کانون تعیین و به اعضا اعلام می¬گردد. ماده 3- اعطای هرگونه تخفیف یا هزینه بازاریابی توسط عضو به مشتریان و دیگران ممنوع می‌باشد. تبصره: هیأت مدیره کانون می¬تواند برای معاملات برخی از کالاها و اوراق بهادار یا گروه کالاها و اوراق بهادار یا برخی از مشتریان یا گروهی از مشتریان، سقف مجاز تخفیف تصویب نماید. تصمیم هیات مدیره به اعضا ابلاغ می¬شود و اعضا می¬توانند از تاریخ ابلاغ و یا تاریخ مقرر در مصوبه هیات مدیره، در حدود مجوز، نسبت به ارائه تخفیف و ثبت آن در دفاتر قانونی اقدام نمایند. ماده 4- تبلیغاتی که اعضا به موجب آن ارائه تخفیفات (حتی تخفیفات مجاز به موجب تبصره ذیل ماده 3 این ضوابط) یا هزینه¬های بازاریابی را تحت هر عنوان و به هر شکل تبلیغ ¬نمایند، ممنوع است. در صورت مشاهده، کانون می¬تواند ضمن الزام عضو به توقف ادامه تبلیغات، تخلف وی را به مراجع ذیصلاح ارجاع و پیگیری نماید. ماده 5- عضو موظف است حداکثر ظرف 10 روز کاری پس از درخواست کانون، اطلاعات مربوط به ارزش معاملات، کارمزدهای معاملات و هزینه¬های پرداختی را در قالب فرمت اعلامی کانون و پس از تائید اطلاعات مندرج در فرمت توسط حسابرس-بازرس قانونی ارائه نماید. همچنین عضو مکلف است تا در صورت ارائه تخفیف به موجب مجوز تخفیف موضوع تبصره ذیل ماده 3 این ضوابط، نسبت به ارائه گزارشی در آن خصوص طبق فرمت اعلامی کانون و پس از تائید اطلاعات مندرج در فرمت توسط حسابرس-بازرس قانونی اقدام نماید. ماده 6- حسابرسان اعضا مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی در خصوص صورت¬های مالی سالانه اعضا تهیه می¬کنند، درباره رعایت یا عدم رعایت این ضوابط صریحاً اظهارنظر نمایند. ماده 7- تخلف اعضا و اشخاص وابسته به اعضا از مفاد این ضوابط، توسط کانون مطابق مقررات، به مراجع رسیدگی به تخلفات ارجاع و پیگیری خواهد شد. ماده 8- اعضایی که قبل از ابلاغ این ضوابط، قرارداد بازاریابی و یا تخفیف، با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده¬اند و مدت اعتبار قراردادهای مزبور برای مدتی پس از لازم¬الاجرا شدن این ضوابط ادامه دارد موظفند: الف) نسخه¬ای از قرارداد خود را حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از ابلاغ این ضوابط به کانون ارسال نمایند. ب) از تمدید مدت زمان قرارداد تحت هر عنوانی خودداری نمایند. تبصره 1: فرصت ارائه تخفیف یا پرداخت هزینه بازاریابی قراردادهای موضوع این ماده با حضور عضو مربوطه در جلسه هیات مدیره کانون و ارائه توضیحات، توسط هیات مدیره تعیین و به عضو اعلام می‌گردد. عضو موظف است قراردادهای تخفیف و بازاریابی موضوع این ماده را در فرصت اعلامی توسط کانون فسخ نماید. تبصره 2: هیات مدیره کانون در صورتی برای عضو فرصتی جهت تطبیق با مفاد این ضوابط تعیین می‌نماید که عضو بندهای الف و ب این ماده را بطور کامل رعایت نماید. ماده 9- از تاریخ ابلاغ این ضوابط کلیه مصوبات قبلی کانون که مغایر با این ضوابط است ملغی می-گردد. ماده 10- این ضوابط در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 31/01/1395 به تصویب هیات مدیره کانون  کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم¬الاجراست

نظرات(2)

  1. reza گفت:

    بازار آشفته گنگ

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.