#
#
اخبار اقتصادی بورس

نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تسویه شد

نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تسویه شد
کد: 6953   تاریخ انتشار :۳۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۹

به گزارش TSEpress  به نقل از  روابط عمومی سمات، محسن خدابخش، افزود: با توجه به اینکه اوراق سلف موازی می تواند منجر به تحویل کالا و یا تسویه نقدی شود، این اوراق متقاضی­ برای تحویل فیزیکی کالا نداشته و کلیه اوراق منجر به تسویه نقدی شد. وی ادامه داد: همچنین این اوراق دارای اختیار خرید و فروش تبعی بود و در صورتی که قیمت جهانی سنگ آهن و نرخ ارز به نحوی باشد که سود اوراق بر مبنای قیمت پایه عرضه اولیه از 25.5 درصد کمتر باشد دارنده اوراق می توانست اختیار فروش خود را با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 25.5 درصد اعمال نماید. وی اظهار داشت: در صورتی که سود اوراق بر مبنی قیمت پایه عرضه اولیه از 30 درصد بیشتر باشد، عرضه کننده یا همان فروشنده می­ توانست اختیار خرید خود را با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 30 درصد اعمال نماید که در این اوراق با توجه به پایین آمدن قیمت جهانی سنگ آهن و ثابت ماندن نرخ ارز، همه دارندگان اختیار فروش تبعی، اختیار خود را اعمال کردند و تسویه با آنها با قیمت پایه عرضه اولیه ضرب در 25.5 درصد صورت گرفت. خدابخش اضافه کرد: برهمین مبنا مبلغ 1.045.845.057.086 ریال بعد از کسر کارمزد تسویه نهایی به حساب دارندگان این اوراق توسط شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردید.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.