۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 13 Jun
#
#
تحلیل ها

نگاهی اجمالی به سهگمت

نگاهی اجمالی به سهگمت
کد: 7964   تاریخ انتشار :۲ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۱

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی  وضعیت شرکت سیمان هکمتان   را  بررسی نموده است

معرفی شرکت

در عصر شكوفايي صنعت كشور و همگام با توسعه اقتصادي يكي از بزرگترين پرو‍ژه هاي صنعتي استان همدان با عنوان كارخانه سيمان هگمتان در تاريخ بيستم آبان ماه 1376 در يكصد كيلومتري شهر همدان در شهر قروه درجزين از توابع شهرستان رزن با ظرفيت توليد 2300 تن در روز و 690،000 تن كلينكر در سال به بهره برداري رسيد.در اسفند ماه 1381 در راستاي اجراي برنامه سوم توسعه 83 % سهام دولتي متعلق به شركت احداث صنعت توسط سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده به شركت سيمان تهران واگذار گرديد. با برنامه ريزي و پيگيري هاي به عمل آمده در تاريخ 1382/03/27 سهام شركت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و برنامه اجراي دو طرح خط I   و احداث خط II   ، با هدف افزايش توليد و توسعه بازار در دستور كار قرار گرفت.در سال 85 با راه اندازي طرح افزايش ظرفيت ، توليد شرت از 2300 تن در روز به 3200 تن و در سال 87 با راخه اندازي طرح توسعه 3200 تن به 6600 تن افزايش يافت. شركت سيمان هگمتان همواره با ارتقاء كيفيت محصولات توليدي با هدف حفظ و گسترش و توسعه بازار صادرات توانسته در سال 88 با ميزان 649،385 تن صادرات سيمان رتبه اول صادرات سيمان كشور را به خود اختصاص داده و در سال 89 نيز با صادرات 679،921 تن سيمان به عنوان تنها صادر كننده نمونه ملي كشور  انتخاب گرديد.در حال حاضر شركت سيمان هگمتان با توليد 7000 تن در روز به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان سيمان كشور توانسته است همگام با آخرين دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژي و همچنين با بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري انواع سيمان خاكستري را توليد نموده و با استقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS )   همواره در راستاي بهبود مستمر كيفيت محصولات ، حفظ بازار فروش ، توسعه صادرات رفع نياز مشتريان و رضايت حداكثري آنان موفق باشد.

شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه توانسته 80 درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد. در پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه، نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه برای ماه های آتی متفاوت از عملکرد واقعی در نظر گرفته شده است لذا هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 6 ماهه ابتدای سال می باشد.

هزینه مواد اولیه اعلامی شرکت و کارشناسی

بر اساس اطلاعات شرکت

کارشناسی

نام محصول

واحد

مقدارمصرف

مبلغ مصرف (میلیون ریال)

نرخ مصرف(ریال)

نرخ مصرف کارشناسی

پیش بینی مبلغ مصرف 94(میلیون ریال)

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

پیش بینی 94

عملکرد واقعی6ماهه

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

سنگ آهک

تن

1,395,080

719,717

52

50,883

26,674

36

37

37

51,704

مارل(خاک رس)

تن

1,379,749

719,747

52

38,502

19,840

28

28

28

38,033

سنگ آهن

تن

107,313

54,710

51

44,305

21,364

413

390

390

41,905

سنگ گچ

تن

156,856

59,181

38

17,495

6,351

112

107

107

16,833

سيليس

تن

61,323

27,710

45

10,249

6,678

167

241

241

14,779

پاکت کاغذي

عدد

3,500,000

1,202,880

34

34,220

11,932

9,777

9,920

9,920

34,718

پاکت پلاستيکي داخلي

عدد

16,198,000

8,737,253

54

98,839

53,143

6,102

6,082

6,082

98,522

جامبوبگ

عدد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

22,798,321

11,521,198

51

294,493

145,982

296,494

تغییر در هزینه مواد

2,001

تعداد سهام (میلیون عدد)

503

افزایش (یا کاهش) سود به ازای هر سهم

4-

با تغییر نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ های 6 ماهه ابتدای سال، انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت مبلغ 2،001میلیون ریال افزایش یابد که به ازای هر سهم، سود شرکتمبلغ 4ریال کاهش می یابد.

 

فروش اعلامی شرکت و کارشناسی

بر اساس اطلاعات شرکت

کارشناسی

نام محصول

مقدار فروش(تن)

مبلغ فروش (میلیون ریال)

نرخ فروش(ریال/کیلو)

نرخ فروش کارشناسی

پیش بینی مبلغ فروش 94(میلیون ریال)

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

درصد پوشش

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

سيمان تيپ2 فله

18,500

11,623

63

15,183

9,744

821

838

838

15,509

سيمان تيپ 2 پاکتي

700

694

99

755

748

1,079

1,078

1,078

754

سيمان تيپ 425-1 فله

2,700

2,087

77

2,238

1,768

829

847

847

2,287

سيمان فله تيپ 2 صادراتي

7,150

6,546

92

6,163

5,680

862

868

868

6,204

سيمان پاکتي تيپ 425-1 صادراتي

386,800

217,393

56

320,737

192,274

829

884

884

342,107

سيمان فله تيپ 5

1,300

1,097

84

1,326

1,119

1,020

1,020

1,020

1,326

سيمان پاکتي تيپ 5

200

142

71

234

166

1,170

1,169

1,169

234

سيمان فله تيپ 5 صادراتي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سيمان پاکتي تيپ 5 صادراتي

306,200

126,203

41

266,705

118,687

871

940

940

287,964

سيمان فله تيپ 425-1 صادراتي

200

200

100

180

180

900

900

900

180

کلينکر صادراتي

103,752

53,752

52

73,475

48,475

708

902

902

93,566

سيمان پاکتي پوزولاني

286,000

148,977

52

269,963

143,852

944

966

966

276,161

سيمان فله تيپ 325-1

5,250

3,703

71

4,179

3,011

796

813

813

4,269

سيمان پاکتي تيپ 325-1

100

72

72

103

75

1,030

1,042

1,042

104

سيمان فله پوزولاني

695,500

361,846

52

502,288

266,956

722

738

738

513,113

جمع

1,814,352

934,335

51

1,463,529

792,735

1,543,780

تغییر در مبلغ فروش

80,251

تعداد سهام (میلیون عدد)

503

تغییر درآمد به ازای هر سهم

160

در 6 ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 51 درصد از فروش خود را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در 6 ماهه ابتدای سال به عنوان نرخ کارشناسی، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 80،251 میلیون ریال افزایش یابد که به ازای هر سهم، سود شرکت مبلغ 160 ریال افزایش می یابد.

صورت سود و زیان پیش بینی شده 94

بودجه کارشناسی سال مالی 94سیمان هگمتان

شرح

ارائه شده توسط شرکت

کارشناسی سال 1394

پیش بینی سال 1394

عملکرد واقعی 6ماهه

درصد پوشش

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

1,463,529

792,735

54

1,543,780

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-1,138,972

-555,306

49

-1,140,973

سود ناخالص

324,557

237,429

73

402,806

هزینه های اداری، عمومی و فروش

-89,503

-56,720

63

-89,503

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

0

0

0

0

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

0

0

0

0

سود عملیاتی

235,054

180,709

77

313,303

هزینه های مالی

-197,752

-100,010

51

-197,752

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

16,347

14,015

86

16,347

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

77,814

10,427

13

77,814

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

131,463

105,141

80

209,712

مالیات بر درآمد

-4,157

-3,791

91

-6,631

سود (زیان) خالص

127,306

101,350

80

203,081

سرمایه

502,900

502,900

100

502,900

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

253

202

80

404

مواردی که موجب افزایش پیش بینی سود هر سهم از مبلغ 253 ریال (اعلامی شرکت) به مبلغ 404 ریال (کارشناسی) گردیده است عبارتند از :

1- در نظر گرفتن نرخ فروش 6ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی

2- در نظر گرفتن نرخ مواد اولیه6ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی

3- فرض گردیده است که شرکت از لحاظ مقداری قادر به پوشش بودجه خود می باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.