۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 14 Jun
#
#
تحلیل ها

نگاهی بنیادی به ساربیل

نگاهی بنیادی به ساربیل
کد: 8002   تاریخ انتشار :۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۲۶

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی  وضعیت بنیادی ساربیل را  بررسی نموده است :

شرکت سيمان آرتا اردبيل در تاريخ 25/3/1366 به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شده و طی شماره 65885 مورخ 25/3/1366 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است . موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنايع برای اجرای طرح توليد سيمان در منطقه روستای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن کلينکر براساس سه شيفت کاری و درخصوص توليد آهک در منطقه آذرشهر با ظرفيت 250 تن آهک هيدارته براساس سه شيفت کاری صادر گرديده است .     به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 11/2/1378 شخصيت حقوقی شرکت از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبديل گرديد و در تاريخ 6/12/82 بخشي از سهام شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام دولتي در آذر ماه 1383 به بخش خصوصي واگذار گرديد .طبق تصمیم مورخه 29/2/1388 مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و در سی آذر ماه هر سال به پایان می رسد و دوره مالی سال جاری از روز اول فروردین ماه 1388 آغاز و در سی آذر ماه سال 1388 به پایان رسیده است .

شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه توانسته 21 درصد از بودجه سال 94 را پوشش دهد. در پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه، نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه برای ماه های آتی متفاوت از عملکرد واقعی در نظر گرفته شده است. هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی 6 ماهه ابتدای سالمی باشد.

 

هزینه مواد اولیه اعلامی شرکت و کارشناسی

 

 

بر اساس اطلاعات شرکت

کارشناسی

نام محصول

واحد

مقدارمصرف

مبلغ مصرف (میلیون ریال)

نرخ مصرف(ریال)

نرخ مصرف کارشناسی

پیش بینی مبلغ مصرف 94(میلیون ریال)

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6 ماهه

درصد پوشش

پیش بینی 94

عملکرد واقعی6ماهه

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

سنگ آهک

تن

711,137

422,588

59

17,778

10,565

25

25

25

17,779

سنگ آهن

تن

28,096

16,139

57

12,680

6,400

451

397

397

11,142

خاک رس

تن

74,478

33,789

45

1,117

507

15

15

15

1,118

سيليس

تن

35,529

16,596

47

4,784

1,980

135

119

119

4,239

سنگ گچ

تن

50,637

26,432

52

10,790

5,135

213

194

194

9,837

پوزولان

تن

66,384

26,438

40

4,504

1,713

67,848

64,793

64,793

4,301

مارل

تن

47,215

27,750

59

3,056

1,804

64,725

65,009

65,009

3,069

ريوليت

تن

47,652

24,864

0

2,958

1,534

62,075

61,696

61,696

2,940

جمع

1,061,128

594,596

56

57,667

29,638

54,425

تغییر در هزینه مواد

(3,242)

تعداد سهام (میلیون عدد)

140

افزایش (یا کاهش) سود به ازای هر سهم

23

 

با تغییر نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ 6 ماهه ابتدای سال، انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت مبلغ   3242میلیون ریال کاهش یابد که به ازای هر سهم، سود شرکت مبلغ23ریال افزایش می یابد.

 

 فروش اعلامی شرکت و کارشناسی

 

بر اساس اطلاعات شرکت

کارشناسی

نام محصول

مقدار فروش(تن)

مبلغ فروش (میلیون ریال)

نرخ فروش(ریال/کیلو)

نرخ فروش کارشناسی

پیش بینی مبلغ فروش 94(میلیون ریال)

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

درصد پوشش

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

پیش بینی 94

عملکرد واقعی 6ماهه

سيمان فله پوزولاني

25,196

19,195

76

24,197

18,397

960

958

958

24,149

سيمان پاکتي پوزولاني

410,102

178,771

44

440,765

189,295

1,075

1,059

1,059

434,244

سيمان پاکتي صادراتي پوزولاني

116,493

35,490

30

115,056

35,211

988

992

992

115,577

سيمان فله تيپ 2

246,748

98,525

40

225,322

87,147

913

885

885

218,253

پاکت صادراتي جامبوبگ

119

119

100

128

127

1,076

1,067

1,067

127

فله صادراتي جامبوبگ

1,342

1,342

100

1,235

1,235

920

920

920

1,235

جمع

800,000

333,442

42

806,703

331,412

 

 

793,585

تغییر در مبلغ فروش

(13,118)

تعداد سهام (میلیون عدد)

140

تغییر درآمد به ازای هر سهم

(94)

 

در 6 ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 45 درصد از فروش خود را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در 6 ماهه ابتدای سال به عنوان نرخ کارشناسی، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 13118 میلیون ریال کاهش یابد که به ازای هر سهم، سود شرکت مبلغ 94 ریال کاهش می یابد.

صورت سود و زیان پیش بینی شده 94

بودجه کارشناسی سال مالی 94سیمان آرتا اردبیل

شرح

ارائه شده توسط شرکت

کارشناسی سال 1394

پیش بینی سال 1394

عملکرد واقعی 6ماهه

درصد پوشش

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

806,703

331,412

41

793,585

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-582,685

-252,672

43

-579,443

سود ناخالص

224,018

78,740

35

214,142

هزینه های اداری، عمومی و فروش

-82,537

-54,386

66

-82,537

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

0

0

0

0

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

987

360

0

987

سود عملیاتی

142,468

24,714

17

132,592

هزینه های مالی

-30

-2

7

-30

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

12,940

9,692

75

12,940

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

9,000

0

0

9,000

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

164,378

34,404

21

154,502

مالیات بر درآمد

-26,314

-4,758

18

-24,733

سود (زیان) خالص

138,064

29,646

21

129,769

سرمایه

140,000

140,000

100

140,000

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

986

212

21

927

مواردی که موجب افزایش پیش بینی سود هر سهم از مبلغ 986 ریال (اعلامی شرکت) به مبلغ 927 ریال (کارشناسی) گردیده است عبارتند از :

1- در نظر گرفتن نرخ فروش 6ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی

2- در نظر گرفتن نرخ مواد اولیه6ماهه اول سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی

3- فرض گردیده است که شرکت از لحاظ مقداری قادر به پوشش بودجه خود می باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.