#
#
تحلیل ها

نگاهی به گزارش 3 ماهه و بودجه 94 خپارس

نگاهی به گزارش 3 ماهه و بودجه 94 خپارس
کد: 7998   تاریخ انتشار :۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۳۰

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلیگزارش 3 ماهه و بودجه 94 خپارس را  بررسی نموده است :

شرکت پارس سود هر سهم سال 94 را براساس عملکرد سه ماهه مبلغ 21 ریال اعلام نموده است که نسبت به اولین پیش بینی تغییری نداشته است .

در ادامه به بررسی عملکرد سه ماهه شرکت می پردازیم تا ببینیم شرکت با توجه به عملکرد واقعی که دردوره سه ماهه اول سال داشته است قادر به پوشش سود اعلامی خود خواهد بود یا خیر.

خپارس در عملکرد 3 ماهه مبلغ 1021 میلیارد ریال (به ازای هرسهم 151 ریال) زیان خالص شناسایی نموده است . که عمده دلیل آن عدم فروش تعدادی مناسب و عدم افزایش قیمت خودرو می باشد در حالیکه برخی از هزینه های مربوط به بهای تمام شده با افزایش قیمت همراه بوده است. علاوه برموارد فوق شناسایی هزینه مالی 624 میلیارد ریالی یکی دیگر از دلایل مهم زیانده شدن این سهم در عملکرد سه ماهه میباشد.

البته انتظارگزارشات نامناسب سه ماهه از شرکت های خودرویی با توجه به رکود موجود در بازار خودرو وجود داشت اما نکته قابل توجه در مورد شرکت پارس خودرو وضعیت نامناسب تولید میباشد. درحالی که طبق آمار ارائه شده از انجمن خودروسازان تولید خودرو نسبت به سه ماهه سال گذشته در مجموع در کشور روند افزایشی داشته است اما روند تولید شرکت پارس خودرو در سه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل چندان مناسب نمی باشد و با کاهش همراه بوده است.

تولید

مقدار تولید شرکت نسبت به سه ماهه سال گذشته با کاهش یک درصدی همراه بوده است . در مجموع شرکت موفق به پوشش 14 درصدی بودجه سال جاری خود شده است. بیشترین میزان پوشش نیز مربوط به خودروی برلیانس می باشد.

بررسی عملکرد مقداری تولید

نام محصول

واحد سنجش

بودجه 94

عملکرد سه ماهه

درصد پوشش

تندر90

دستگاه

10,000

1,151

12%

تندر sr

دستگاه

20,000

2,704

14%

پرايد

دستگاه

120,000

19,612

16%

برلينس اتومات H 320

دستگاه

5,000

16

0%

برليانس معمولي h 330

دستگاه

1,000

269

27%

B90

دستگاه

3,000

13

0%

ريچ p 27

دستگاه

2,500

9

0%

برليانس اتومات H 330

دستگاه

5,000

359

7%

ون دولوکس

دستگاه

150

0

0%

برليانس معمولي h 320

دستگاه

1,000

21

2%

کلئوس

دستگاه

500

0

0%

جمع

168,150

24,154

14%

  مقدار فروش  

فروش تعدادی شرکت نسبت به سه ماهه سال گذشته با کاهش 12درصدی همراه بوده است که دلیل اصلی آن را می توان رکود موجود در بازار خودرو و انتظارات برای کاهش قیمت خودرو دانست. علیرغم اینکه بارها فعالان بازار خودرو اعلام نموده اند خودرو کاهش قیمت نخواهد داشت اما متقاضیان خودرو با توجه به پیشرفت های حاصله در توافق هسته ای انتظار دارند با رفع تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی قیمت خودرو کاهش یابد. برخی هم با توجه به مطرح شدن بحث سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در پارس خودرو  به تصور خرید خودروی با کیفیت تر در آینده اقدام به خرید نمیکنند. (ولی باید به این نکته توجه داشت راه اندازی خط تولید جدید و تولید محصولی جدید در بهترین حالت تا سال 96 به طول خواهد انجامید. اما میتوان انتظار بهبود کیفیت همین محصولات کنونی رابا توجه به ورود قطعات با کیفیت خارجی داشت).

البته باید به تقاضای فصلی هم توجه داشت و اینکه بازار خودرو در نیمه دوم سال فعال تر از نیمه اول سال دنبال میشود.

با توجه به موارد ذکر شده شرکت فقط 13 درصد از میزان فروش بودجه شده خود را در عملکرد سه ماهه پوشش داده است . که بیشترین پوشش نیز مربوط به مونتاژ پراید می باشد.

 

بررسی عملکرد تعدادی فروش

نام محصول

واحد سنجش

بودجه 1394

عملکرد سه ماهه

پوشش سه ماه

تندر90

دستگاه

10,000

815

8%

تندر sr

دستگاه

20,000

2,562

13%

کلئوس

دستگاه

500

34

7%

پرايد

دستگاه

120,000

18,260

15%

ريچ p 27

دستگاه

2,500

229

9%

برلينس اتومات H 330

دستگاه

5,000

130

3%

ون دولوکس

دستگاه

150

0

0%

برليانس معمولي h 320

دستگاه

1,000

0

0%

برلينس اتومات H 320

دستگاه

5,000

0

0%

برليانس معمولي h 330

دستگاه

1,000

113

11%

B90

دستگاه

3,000

3

0%

جمع

168,150

22,146

13%

 

 

مبلغ فروش

شرکت در عملکرد سه ماهه فقط موفق به پوشش 8 درصد از مبلغ فروش بودجه خود شده است که عملکرد مناسبی نمی باشد و نسبت به عملکرد سه ماهه سال پیش با کاهش 30 درصدی همراه بوده است.

 

بررسی مبلغ فروش

نام محصول

واحد سنجش

بودجه 1394

عملکرد سه ماهه

پوشش سه ماه

تندر90

دستگاه

3,746,034

262,169

7%

تندر sr

دستگاه

7,855,818

874,096

11%

کلئوس

دستگاه

668,366

45,834

7%

پرايد

دستگاه

2,280,000

346,940

15%

ريچ p 27

دستگاه

1,522,063

132,586

9%

برلينس اتومات H 330

دستگاه

2,341,767

61,097

3%

ون دولوکس

دستگاه

112,267

0

0%

برليانس معمولي h 320

دستگاه

397,818

0

0%

برلينس اتومات H 320

دستگاه

2,198,910

0

0%

برليانس معمولي h 330

دستگاه

383,532

43,532

11%

B90

دستگاه

1,230,953

1,461

0%

جمع

22,737,528

1,767,715

8%

 

شرکت پارس خودرو در بودجه سال 94 خود برای سه محصول تندر 90 ، تندر پارس و ریچ 27 (که مجموعا 58 درصد از مبلغ فروش شرکت را تشکیل میدهند) به ترتیب 18، 17 و 6 درصد افزایش قیمت در نظر گرفته است که با توجه به کشش بازار و عدم موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو این افزایش هنوز محقق نشده است که این موضوع در نرخ های فروش سه ماهه کاملا مشهود است (البته در سایر خودروها به خصوص خودروی B90 با اندکی افزایش همراه بوده است ). با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو پیش بینی می شود تا پایان سال هم افزایشی در قیمت خودرو صورت نگیرد . که این مورد میتواند درآمد حاصل از فروش را کاهش دهد.

در جدول زیر با فرض اینکه شرکت در ادامه سال با نرخ های سه ماهه فروش های خود را انجام دهد و با فرض اینکه بودجه مقداری فروش محقق گردد مبلغ فروش شرکت به 21هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت به بودجه کاهش 1390 میلیارد ریالی ( به ازای هرسهم 205 ریال) خواهد داشت.

نام محصول

واحد سنجش

سال 1394

مقدار

نرخ متوسط سه ماهه (ریال)

مبلغ (م.ر)

تندر90

دستگاه

10,000

321,679,755

3,216,798

تندر sr

دستگاه

20,000

341,177,205

6,823,544

کلئوس

دستگاه

500

1,348,058,824

674,029

پرايد

دستگاه

120,000

19,000,000

2,280,000

ريچ p 27

دستگاه

2,500

578,978,166

1,447,445

برلينس اتومات H 330

دستگاه

5,000

469,976,923

2,349,885

ون دولوکس

دستگاه

150

748,446,666

112,267

برليانس معمولي h 320

دستگاه

1,000

397,818,000

397,818

برلينس اتومات H 320

دستگاه

5,000

439,782,000

2,198,910

برليانس معمولي h 330

دستگاه

1,000

385,238,938

385,239

B90

دستگاه

3,000

487,000,000

1,461,000

جمع

168,150

21,346,935

نرخ ارز

شرکت در پیش بینی خود مبلغ 142 میلیون دلار واردات لوازم و قطعات یدکی (که عمدتا سی کی دی می باشند) با نرخ 28500 ریال (نرخ ارز مبادله ای) در نظر گرفته است در حالیکه با افزایش نرخ ارز مبادله ای در سالجاری و احتمال روند افزایشی آن در ادامه سال این مورد نیز می تواند باعث افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود شرکت گردد . چنانچه نرخ متوسط دلار مبادله ای را برای سال 94 مبلغ 30000 ریال در نظر بگیریم بهای تمام شده به ازای هر سهم تا 30 ریال افزایش خواهد یافت.

 

نتیجه

طبق بودجه سال 94 حاشیه سود ناخالص 17 درصد در نظر گرفته شده است . در حالیکه طی سالهای 90 تا 93 بیشترین حاشیه سود ناخالص مربوط به سال 90 و در حدود 9 درصد می باشد. ودر مورد حاشیه سود عملیاتی نیز قابل ذکر است که بزرگترین خودرو سازان دنیا نیز حاشیه سودعملیاتی بین 7 تا 10 درصد دارند در حالیکه حاشیه سود عملیاتی در پارس خودرو 11.5 درصد در نظر گرفته شده است.

بنابراین بنظر می رسد حاشیه سودهای در نظر گرفته شده برای سال 94 با توجه به وضعیت کنونی بازار خودرو ، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد و برخی از هزینه های تولید  بسیار خوشبینانه باشد .

در مجموع با توجه به عملکرد سه ماهه شرکت که همراه با زیان بوده و همچنین توضیحاتی که در تحلیل بالا ارائه شد بنظر نمی رسد شرکت بتواند در سالجاری در صورت تداوم شرایط موجود به سود آوری برسد.

بطور کلی با توجه به شرایط شرکت می توان گفت مدیران شرکت باید به دنبال اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه های مالی ، مدیریت هزینه و بهبود کیفیت محصولات خود باشند تا در کنار رفع تحریم ها بتوانند شرکت را از این وضعیت نجات دهند.

از دیگر نکات قابل توجه در گزارش شش ماهه شرکت می توان به زیان انباشته 7945 میلیارد ریالی اشاره نمود که به ازای هر سهم در حدود 1170 ریال می باشد. بنابراین اگر شرکت حتی در سالجاری وسالهای آتی به سودآوری برسد تا چندین سال جهت پوشش زیان انباشته خود قادر به تقسیم سود نقدی نمی باشد که این نیز از ریسک های شرکت محسوب می شود.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.