#
#
تحلیل ها

نگاه بلند مدت سرمایه گذاران به گروه فرآورده هاى نفتى

نگاه بلند مدت سرمایه گذاران به گروه فرآورده هاى نفتى
کد: 16273   تاریخ انتشار :۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۹

با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران با نفت گره خورده است صنعت فرآورده های نفتی ارزش قابل توجهی در ایران خواهد داشت گستردگی و بزرگ شدن این صنعت باعث تکمیل چرخه استخراج فرآوری و صادرات خواهد شد و باعث می شود  افزایش رونق اقتصادی است صنعت فرآورده های نفتی که معمولا مربوط به پلایشگاه های نفتی در ایران می باشد از این رو از اهمیت ویژه ای برخودار است. به گزارش TSEpress  به نقل ازروزنامه جهان اقتصاد   از طرفی و با توجه به آنکه شرکت های این صنعت از قدرت مالی قابل توجهی برخودار هستند حضور این شرکت ها در بازار سرمایه ایران باعث رونق در معاملات و توجه ویژه سهامداران بزرگ با نگاه بلند مدت به این شرکت ها خواهد شد و میتوان گفت که این صنعت با آنکه به مانند گروه بانک خودرو و شیمیایی خیلی از معاملات تاثیر گذار بخوردار نیست ولی این شرکت ها از تاثیر گذاران مهم در این بازار خواهد بود در این گزارش سعی شده است که به مخاطب آشنایی مختصر و جامع از این گروه داده شود که در معاملات آتی خود از آن بهره ببرد.

  • معرفی گروه و شرکت های فعال آن
گروه فرآورده های نفتی از گروه های مهم و تاثیر گذار بازر است در این گروه ۱۲ شرکت فعالیت می کنند. که از شرکت های زیر بنایی ایران می باشند در این گروه پالایش نفت اصفهان و بند عباس (شپنا و شبندر) بیشترین ارزش معاملات در این گروه را به خود اختصاص داده اند و دو شرکت در حدود ۵۰ درصد از کل این گروه را به خود اختصاص داده اند ارزش کل این گروه در بازار  ۲۵۸,۷۴۲ میلیارد ریال است که با ۵۴٫۹۱ میلیارد برگ سهم ۸٫۵ درصد از کل بازار بورس تهران را در اختیار دارند لیدری این گروه با سه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت) و الایش نفت اصفهان (شپنا ) و الایش نفت بند عباس ( شبندر) است که بیشترین حجم معاملات در این گروه را به خود اختصاص داده اند .۲
  • سهم هر بازار در گروه
گروه فرآورده های نفتی با ۶ شرکت در بازار اول ۵ شرکت در فرابورس و ۱ شرکت  در بازار دوم مشغول فعالیت است و در دو بازار اول و فرابورس توان اثر گذاری و لیدری بازار را دارد هر چند که این گروه نمیتواند به مانند گروه خودرویی و بانکی در بازه های زمانی طولانی بر روند بازار اثر گذار باشد. ولی این گروه جز گروه های مهم بازار سرمایه در ایران است. ( رجوع شود به نمودار شماره۲ )
  • معرفی سهامداران
بزرگترین سهامدار این گروه شرکت سازمان تامین اجتماعی است که ۹ درصد از کل این گروه را در اختیار دارد. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. که به غیر از موارد گفته شده در فعالیت های دیگر اقتصادی نیز دستی بر آتش دارد این سازمان ۱۳ شرکت تابعه دارد که در زمینه های مختلف عمرانی، اقتصادی و مالی فعال هستند و مهمترین و شناخته شده ترین شرکت این مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و بانک رفاه کارگران می باشد. از دیگر شرکت های سهامدارا مهم در این گروه مجموعه سرمایه گذاری های تهران، اصفهان مازنداران و … است که به صورت گسترده در این گروه حضور داشته و در نیمی از سهم های این گروه سهامداری میکنند. ( رجوع شود به نمودار شماره۳)  ۳
  • بررسی وضعیت مالی گروه
با توجه به ماهیت کاری این این گروه شرکت های این گروه ار توان مالی قابل توجهی برخوردار هستند تمامی شرکت های این گروه به جز دو شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان) و پالایش نفت شیراز (شراز) در آخرین گزارش های خود سود انباشته گزارش کرده اند زیان انباشته شده در شرکت پالایش نفت شاوان است که معادل ۱۰ درصد از کل دارایی این شرکت می باشد. میانگین نسبت سود به دارایی در این گروه برابر با ۱۶ درصد است که به تناسب بین شرکت های این گروه تقسیم شده است. به غیر از شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) که این نسبت را در حدود ۳۵ درصد تجربه میکند و شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت که از لحاظ ماهیت کاری با دیگر شرکت های این گروه متفاوت است و این شرکت نیز این این نسب را در حدود ۳۴ درصد تجربه کرده است باقی شرکت های این گروه اینن نسبت را در بازه بین ۴ تا ۱۷ درصد تجربه کرده اند (رجوع شود به جدول شماره ۲) نسبت ارزش بازار به دارایی در این گروه بسیار مناسب است. و شرکت های این گروه نسبت مذکور را زیر ۱ تجربه کرده اند که نشان از عدم رشد قیمتی این شرکت ها در مقایسه با دارایی هایشان می باشد شرکت های این گروه نیز ارزش دفتری کوچکتری به نسبت قیمت بازار خود دارند که این مورد نیز در مورد این شرکت ها جالب به نظر می رسد. ۴
  • وضعیت EPS گروه
متوسط درآمد به ازاء هر سهم (EPS) در این گروه ۵۵۲ ریال است که به تناسب وزن دارایی هر یک از شرکت ها در گروه محاسبه شده اعمال می شود. در اصل در این روش میانگین گیری شرکتی که دارایی بیشتری دارد تاثیر بیشتری در میانگین ایجاد خواهد کرد و شرکتی که دارایی کمتری دارد تاثیر کمتری در میانگین متوسط EPS ایجاد خواهد کرد. تمامی شرکت های این گروه در آخرین گزارش خود برای نتهای سال مالی خود سود شناسایی کرده اند به غیر از شاوان که همجنان روند زیان سازی آن ادامه داشته و شرکت امیدی به سود سازی در انتهای سال جاری ندارند البت باید در نظر داشت که زیان انباشته این شکرت بسیار رشد کرده و بزرگ شده است. شرکت ها این گروه نیز مانند دیگر شرکت های بازار گزارش قابل قبولی ارائه نداده اند و اکثر گزارش های خود را تعدیل منفی ارائه کرده اند. (رجوع شود به نمودار شماره ۴)۵
  • بررسی P/E گروه
متوسط P/E در گروه فراورده های نفتی ۱۲٫۱ است. اکثر شرکت های این گروه P/E خود را زیر ۱۲ تجربه کرده اند و تنها ۴ شرکت  دراین گروه P/E بالای ۱۲ داشته که هر چهار شرکت P/E در حدود ۲۰ را برای خود در آخرین گزارش های خود شناسایی کرد ه اند . (رجوع شود به نمودار شماره۵)۶
  • بررسی وضعیت DPS گروه
متوسط DPS پرداختی در این گروه ۲۱۴۶ ریال است. که به تناسب بین شرکت های این گروه تقسیم شده است. میزان یحس پرداختی در این گروه به مانند شرکت های زیر بنایی قابل توجه بوده و همانگونه که مشاهده می شود بیشترین مقدار DPS در شرکت های بررسی شده تا کنون را داشته اند. میزان پرداخت سود در این گروه بین شرکت های این گروه بسیار متفاوت می باشد و بازه ای بین ۵۰۰۰ ریال تا ۵۰ ریال را پوشش می دهد که در نوع خود قابل توجه است. (رجوع شود به نمودار شماره ۶)۷
  • بررسی وضعیت ارزش و حجم معاملات
متوسط حجم معاملات یک ساله و سه ماهه این گروه به ترتیب ۲۱و ۲۹ میلیون برای کل گروه  است. که متوسط حجم معاملات هر شرکت ۴٫۸ میلیون سهم در هر روز است. بیشترین حجم معاملات در این گروه مربوط به سه شرکت پالایش نفت اصفهان(شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) وسرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت) می باشد . که هر سه لیدر های این گروه هستند به خصوص شبندر و ونفت که در بین سهامداران حقیقی نیز محبوبیت خاصی برخودار هستند.۸ متوسط ارزش معاملات روزانه در گروه فرآورده های نفتی در دو بازه زمانی یکساله و سه ماهه به ترتیب ۹۵ و ۱۰۳ میلیارد ریال است متوسط ارزش معاملات در این گروه برابر با ۱۵ میلیارد ریال استمیزان نقد شوندگی در ۵ نماد شپنا شبندر شتران شاوان و ونفت در این گروه خوب ارزیابی شده و باقی شرکت های این گروه از میزان نقد شوندگی مناسبی در این گروه برخورد دار نیستند که باید مد نظر سهامداران قرار گیرد. (رجوع شود به نمودار شماره ۸) ۹
  • بررسی شاخص گروه و نتیجه گیری
شاخص گروه فرآورده های نفتی بعد از یک دوران افزایشی بلند مدت که از انتهای سال ۸۷ آغاز شده است مانند اکثر سهم های بازار در انتهای سال ۹۲ وارد فاز اصلاحی شده است آنچه از منظر تکنیکالی در مورد این نمودار میتوان خاطر نشان کرد آن است که شاخص گروه در دوران اصلاحی و تا کنون یک روند ۵ تایی سپری کرده است که می تواند حرکتی از درجه A از یک سه موجی ABC باشد البت باید در نظر داشت که در دوران پسا برجام کشور قرار دارد و این امر می تواند باعث شود تا موجی صعودی دیگر آغاز گردد ولی قرارگیری شاخص گروه در یک کانال نزولی باعث خواهد شد تا سهامداران دقت بیشتری به روند حرکتی این گروه داشته باشند. در نهایت میتوان اطمینان داشت که با توجه به روند این روزهای بازار شاخص گروه میتواند به سقف کانال نزولی برسد و در صورت شکست آن، میتوان امید به ادامه روند در یک کانال صعودی و در بازه بلند مدت  داشت.۱۰

فرآورده هاى نفتى   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.