#
#
تحلیل ها

پترول:محاسبه ارزش روزخالص دارایی هر سهم (NAV)

پترول:محاسبه ارزش روزخالص دارایی هر سهم (NAV)
کد: 12461   تاریخ انتشار :۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۰

گزارش تحلیلی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بر اساس صورت وضعیت پرتفو منتهی به تاریخ 30 آبان  ماه 94 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفروضات بکار رفته شده در تحلیل شامل:

  • ارزش روز خالص دارایی شرکت بر اساس قیمتهای پایانی در تاریخ 3 آذر 94 محاسبه گردیده است و برای دارایی های غیر بورسی بهای تمام شده دارایی لحاظشده است ( به استثنا شرکت مدبران اقتصادکه ارزش هر سهم آن 4 برابر سود هر سهم آن در نظر گرفته شده است)
و اعمال آن در صورتهای مالی ارزش روز خالص داراییهای شرکت برابر 1،583 ریال به ازای هر سهم میگردد. گزارش کامل تحلیل فوق را در سایت ارشن ershan.ir دنبال فرمایید. منبع: سامانه تدان-شرکت کارگزاری نهایت نگر

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.