#
#
اخبار اقتصادی بورس

پیش بینی تورم در سال ۱۳۹۴

پیش بینی تورم در سال ۱۳۹۴
کد: 10934   تاریخ انتشار :۱۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۵

 انتهای هفته گذشته، دو متغیر اصلی درزمینه تورم توسط بانک مرکزی، منتشر شد: شاخص بهای مصرف کننده و شاخص بهای تولیدکننده.

 به گزارش   TSEpress به نقل از اقتصاد ایرانی شاخص بهای مصرف کننده در انتهای مهر ماه به ۲۲۷ واحد رسید که نشان دهنده این است که تورم ماهانه ۰.۵۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۱۰.۸ درصد و تورم میانگین سالیانه ۱۴.۶۱ درصد رسیده است. این در حالی است که دولت برای سال جاری، تورم ۱۳ تا ۱۴ درصدی را هدفگذاری کرده است و به نظر می رسد تا چند ماه دیگر، دولت می تواند به تورم هدفگذاری شده خود برسد. همچنین، تورم تولیدکننده که به نوعی می تواند شاخصی پیش نگر برای تورم مصرف کننده باشد، دو ماه متوالی است که به زیر ۱۰ درصد رسیده است و آمار مربوط به مهرماه نشان دهنده این است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مهر ماه، ۴.۵ درصد و تورم میانگین سالانه تولیدکننده، ۸.۵ درصد بوده است. براساس رفتار تورم در ۷ ماه ابتدایی سال، می توان با چندین سناریو، تورم انتهای سال را تخمین زد که درادامه سناریوهای مختلف ارائه می شود.

تورم ماهانه در ماه های تیر و مرداد منفی بوده است و در دو ماه شهریور و مهر به ۰.۵۸ درصد رسیده است. میانگین تورم ماهیانه طی هفت ماهه اول سال جاری، ۰.۶۱ درصد بوده است که چنانچه رفتار تورم طی ۵ ماه باقیمانده از سال بر همین اساس باشد، نرخ تورم در انتهای سال به ۱۱.۸۴ و تورم نقطه به نقطه به ۷.۶ درصد خواهد رسید. البته احتمال وقوع این سناریو، بسیار کم می باشد زیرا بسته خروج از رکود دولت، به منزله سیاست های پولی انبساطی می باشد که می تواند مقادیر تورم را دچار تغییراتی کند. البته به دلیل محافظه کارانه بودن این سیاست ها، مقادیر تورم دچار تغییرات شدیدی نخواهند شد اما احتمال اینکه تورم ماهیانه در پنج ماهه باقیمانده همانند میانگین تورم ماهیانه ۷ ماه اول سال باشد، چندان زیاد نیست.

حال چنان چه فرض کنیم، تورم ماهیانه در ۵ ماهه باقیمانده، دوبرابر میانگین تورم ماهیانه در ۷ ماه نخست سال باشد، تورم نقطه به نقطه، ۱۰.۸ درصد و تورم سالیانه میانگین، ۱۲.۴۶ درصد خواهد رسید.

 طبق تحلیل اقتصادسنجی بر روی داده های نقدینگی و نرخ ارز که نگارنده انجام داده است، با توجه به رفتار تورم در عکس العمل به نرخ ارز و نقدینگی، احتمال اینکه تورم سالیانه ۱۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۱.۴ درصد برسد، محتمل تر می باشد. دلایل این امر نیز این است که افزایش نقدینگی در زمستان بیشتر از فصول دیگر است و احتمال افزایش نرخ ارز در ماه های انتهایی سال، بیشتر می باشد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.