#
#
اخبار اقتصادی بورس

کوتاه از کدال

کوتاه از کدال
کد: 16456   تاریخ انتشار :۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۳۴

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه «ختوقا» شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 266 میلیارد و 630 میلیون ریال و بصورت حسابرسی نشده مبلغ 136 ریال اعلام کرده است و در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. عملکرد 9 ماهه امسال «ختوقا» در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل شامل کاهش 85 درصدی درآمدها، افزایش 114 درصدی زیان عملیاتی و کاهش 54.5 درصدی سود خالص است. انتشار عملکرد 9 ماهه «کحافظ» شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در دوره 9 ماهه با اختصاص 11 ریال سود به ازای هر سهم معادل 122 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده و با سرمایه 180 میلیارد ریال مبلغ 9 ریال اعلام کرده بود و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 11 ریال سود به ازای هر سهم معادل 122 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. عملکرد 9 ماهه امسال در مقایسه با عملکرد 9 ماهه سال مالی قبل شامل کاهش 35 درصدی فروش، کاهش 36 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، کاهش 30 درصدی سود ناخالص، کاهش 6 درصدی سود عملیاتی و کاهش 90 درصدی سود خالص است. لازم به ذکر است این شرکت دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30 آذر ماه 93 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی را اعلام کرد. بر این اساس تفاوت، ناشی از درآمد سرمایه گذاری در صورت های مالی و پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 9 ماهه مبنی بر شناسایی سود و سرمایه گذاری مصوب شده توسط مجمع شرکت ها است. انتشار عملکرد 9 ماهه «دلقما» شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 194 ریال سود به ازای هر سهم معادل 57 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. شرکت داروئی و بهداشتی لقمان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 225 میلیارد ریال و به صورت حسابرسی نشده مبلغ 342 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 194 ریال سود به ازای هر سهم معادل 57 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال 94 را (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد. 1 - باتوجه به تحقق مبلغ 49.826 میلیون ریال هزینه های مالی در دوره مالی 9 ماهه سال 94 پیش بینی هزینه یاد شده برای سال مالی94 به مبلغ 77.198 میلیون ریال تعدیل شده است. 2- باتوجه به اخذ مجوز معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و مخارج انجام شده ازاین بابت مالیات عملکرد سال مالی جاری به مبلغ 10.163 میلیون ریال تعدیل شده است. 3 – سود نقدی تقسیمی پیشنهادی هیت مدیره معادل 50 درصد سود پیش بینی شده هر سهم پس از کسر مالیات تعیین شده است. عملکرد 9 ماهه سال مالی 94 در مقایسه با عملکرد 9 ماهه سال مالی قبل شامل افزایش 42.5 درصدی فروش، افزایش 43 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش 39.9 درصدی درصدی سود ناخالص، افزایش 38 درصدی سود عملیاتی و افزایش 54 درصدی سود خالص است. نگاهی بر عملکرد 9 ماهه «سبجنو» شرکت سیمان بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 68 ریال سود به ازای هر سهم معادل 72 درصد از پیش بینی ها را پوشش داد. شرکت سیمان بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 392 میلیارد ریال و به صورت حسابرسی نشده مبلغ 94 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 با اختصاص 68 ریال سود به ازای هر سهم معادل 72 درصد از پیش بینی ها را پوشش داد. گفتنی است این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد. بر این اساس کاهش مبلغ فروش ناشی از کاهش مقدار فروش و اعطای تخفیفات به دلیل توان رقابت با سایر تولید کنندگان منطقه و کاهش هزینه های قیمت تمام شده به دلیل اعمال هزینه های واقعی نسبت به برآورد اولیه است. منبع: سنا

کدال   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.