۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 14 Jun
#
#
اخبار اقتصادی بورس

یک بورسی و یک فرابورسی بدون تعدیل منفی سود

یک بورسی و یک فرابورسی بدون تعدیل منفی سود
کد: 10167   تاریخ انتشار :۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۱

شرکت های توکاریل و گلتاش گزارش های میان دوره ای را روی سایت کدال قرار داده اند که در ادامه برخی جزئیات مهم این گزارش ها مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقق 48 درصدی سود «توریل» در شش ماه شرکت توکاریل که با نماد «توریل» در بازار عادی فرابورس فعالیت می کند، گزارش عملکرد 6 ماهه خود را ارائه کرده است. این شرکت که نخستین پیش بینی خود 262 ریال سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 گزارش کرده بود، در مدت 3 ماه ابتدایی 66 ریال (معادل 25 درصد) و در 6 ماه 127 ریال (معادل 48 درصد) سود پیش بینی شده خود را پوشش داده است. در نتیجه تغییری در میزان سودآوری خود اعلام نکرده است. این نماد دارای نسبت قیمت بر درآمد 7.4 است که در مقایسه با گروه حمل و نقل با نسبت P/E حدود 7.6 مرتبه ای رقم معقولی محسوب می شود. نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) این شرکت از 93 درصد ابتدای سال به 90 درصد در پایان دوره شش ماهه رسیده است که بیان می کند این شرکت نیز تا حدودی با افزایش هزینه های مالی و بدهی ها مواجه است. همچنین در مقایسه عملکرد 6 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال 93، مشاهده می شود سود محقق-شده این شرکت در دوره مزبور حدودا 100 درصد افزایش را نشان می دهد. نیاز «شگل» به پوشش 31 درصدی سود در 3 ماه شرکت گلتاش که با نماد «شگل» در بورس تهران و در گروه محصولات شیمیایی فعالیت می کند، پیش بینی سود خود بر اساس عملکرد 9 ماهه را برای سال مالی منتهی به 30 آذر 94 گزارش کرده است. بر این اساس، سود جدید تغییری نسبت به آخرین پیش بینی (بر اساس عملکرد 6 ماهه) را نشان نمی دهد. به این ترتیب، «شگل» با سرمایه 200 میلیارد ریال، 2014 ریال به ازای هر سهم سود پیش بینی کرده است. این شرکت در گزارش 9 ماهه، 1381 ریال سود را محقق کرده است که معادل 69 درصد سود پیش بینی شده است. بنابراین، در مدت سه ماه باقی مانده باید 31 درصد دیگر را پوشش دهد تا با تعدیل منفی مواجه نشود. بررسی جزئیات گزارش عملکرد این شرکت نشان می دهد در دوره 9 ماهه سال جاری، میزان تولیدات «شگل» در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته حدود 10 درصد کاهش داشته است؛ این رقم برای مقدار فروش به 13 درصد می رسد. این موضوع با کاهش حدود 9 درصدی سود پیش بینی شده در سال جاری در مقایسه با سود محقق شده سال مالی گذشته تطابق دارد. خود شرکت نیز کاهش سودآوری در سال جاری را ناشی از چهار عامل دانسته است که به ترتیب عبارتند از: عدم تحقق برنامه مقداری فروش، تغییر در برآورد درآمده و هزینه های عملیاتی، کاهش هزینه های فروش و اداری و تشکیلاتی (هزینه حمل محصولات و حق لیسانس)، و افزایش در درآمدهای غیرعملیاتی (سود سپرده های بانکی).   منبع: اقتصاد نیوز

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.