#
#
اخبار اقتصادی بورس

افزایش سهم حمل ونقل ریلی

افزایش سهم حمل ونقل ریلی
کد: 34982   تاریخ انتشار :۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۳

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدم اتصال چشمه‌ها و منابع بار به شبکه راه آهن بسیاری از خطوط ریلی را از جمله شیراز، کرمانشاه و رشت را غیربهره ور کرده است، گفت: اواخر سال گذشته برای تولید ۸۰۰ واگن باری جدید تفاهمنامه‌ای به امضا رسید.

به گزارش TSEpress سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه‌های در نظر گرفته شده برای افزایش سهم حمل ونقل ریلی  در جابه جایی بار با توجه افزایش تولید مواد معدنی گفت: طبق برنامه ششم توسعه مکلف هستیم که سهم جابه‌جایی بار در حمل و نقل ریلی را به ۳۰ درصد و سهم جابه‌جایی مسافر را به ۲۰ درصد افزایش دهیم و تا پایان برنامه ششم این اهداف باید محقق شود. وی تاکید کرد: در همان برنامه ششم الزاماتی برای تحقق این تکالیف عنوان شده است. برای مثال یک درصد از فروش نفت باید به راه‌آهن اختصاص یابد یا اینکه سرمایه‌گذاری در راه‌آهن مانند سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شود تا مشمول امتیازهای سرمایه‌گذاری در این مناطق شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دیگر مشوق‌های  سرمایه‌گذاری در راه‌آهن این است که خدمات حمل وتقل ریلی در محاسبات ارزش افزوده باید با نرخ صفر محاسبه شود. الزامات متعددی در برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف ریلی آمده است. هر چند که برخی از این الزامات به دلایلی به اجرا نرسیده است اما از روزی که برنامه ششم ابلاغ شده راه آهن برای تحقق سهم ریلی از جابه‌جایی بار و مسافر اقدام کرده است. رسولی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی شبکه ریلی برای افزایش جابه‌جایی بار اظهار داشت:‌ معضلی که در ارتباط با حمل بار در شبکه ریلی  وجود دارد عدم اتصال چشمه‌ها و منابع بار به شبکه ریلی است که این نقص بزرگی محسوب می‌شود که بسیاری از خطوط ریلی را غیر بهره‌ور کرده است. به طوری که در مسیرهای مختلفی از جمله شیراز، کرمانشاه، رشت، همدان و... تنها کاربری مسافری دارند و در بخش بار کمترین عملکرد را داشته اند. وی ادامه داد:‌ راه آهن به دنبال اتصال منابع بار به شبکه ریلی است تا اصلی ترین گلوگاه افزایش سهم ریل از جابه جایی بار رفع شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع دیگر در افزایش حمل بار از طریق راه آهن بحث ناوگان باری است، گفت: در این حوزه دو رویکرد افزایش بهره وری از ناوگان موجود و توسعه ناوگان را دنبال می‌کنیم. مدیرعامل راه آهن افزود:‌ به دنبال بهره‌وری ناوگان موجود هستیم به این معنا که برای استفاده از ناوگانی که در اختیار داریم برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم تا به نحوی به گردش درآیند که بیشترین بهره‌وری از آنها را داشته باشیم. البته افزایش توسعه ناوگان باری را هم در دستور کار داریم و از این رو اواخر سال گذشته برای تولید ۸۰۰ واگن باری جدید تفاهمنامه‌ای به امضا رسید. وی همچنین درباره استفاده از واگن‌های لبه کوتاه برای حمل مواد معدنی که ریزش مواد از این واگن‌ها خسارتی را به صاحبان بار وارد می‌کند، گفت:‌ واگن‌های لبه کوتاه مناسب حمل مواد معدنی نیستند و در بحث افزایش ناوگان باری به این موضوع توجه شده است.

بورس تهران   حریل   حسیر   حمل و نقل ریلی   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.