#
#
اخبار اقتصادی بورس

افزایش سطح کیفی تختال‌های فولاد مبارکه

افزایش سطح کیفی تختال‌های فولاد مبارکه
کد: 37492   تاریخ انتشار :۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۳

با پایان یافتن تعمیرات اساسی ماشیـــــن ریختـــــــهگری شمارۀ ۲، کیفیت تختالهای تولیدی در این ماشین ازنظر به حداقل رسیدن عیوب سطحی و داخلی محصول افزایش یافت.

  • به گزارش TsePress کامران مرادی، رئیس تعمیرات ریختهگری، با اعلام این خبر افزود: بهمنظور دستیابی به اهداف شرکت در تولید محصولات کیفی و حفظ و افزایش قابلیت صادراتی محصول و نظر به اینکه تولید عمدۀ تختالهای خاص و صادراتی با ماشین شمارۀ ۲ ریختهگری انجام میپذیرد، برنامۀ تعمیرات اساسی ماشین در دستور کار قرار گرفت.
  • در همین خصوص کارشناس تعمیرات ریختهگری نیز گفت: لولههای مدار آب ثانویه ماشین به دلیل PH بالای آب و بهمرور زمان دچار گرفتگی و کاهش قطر شده بودند که این امر موجب عدم تأمین میزان مناسب آب در سرعتهای زیاد و اثرگذاری بر شمش تولیدی و کاهش کیفیت آن میشد. مهدی کریمی در همین خصوص افزود: بهدلیل دسترسی نامناسب به لولههای آب ثانویه با برنامهریزی قبلی و آمادهسازی انجامشده، لولههای مذکور تعویض شد. وی با بیان اینکه این فعالیت بهصورت شبانهروزی و در زمان پیشبینیشده انجام شد، گفت: تعمیر اساسی اسیلاتورهای هر دو خط، سرویس کلیۀ سگمنتها، الاینمنت خط غلتکی، سرویس اساسی ماشینهای برش و مارکزنی از دیگر فعالیتهایی بود که در این برنامۀ تعمیراتی انجام شد. رئیس تعمیرات ریختهگری در خاتمه از همۀ کارکنان تولید و تعمیرات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم و همچنین از پیمانکارانی که در اجرای تعمیرات مساعدت کردند، تشکر و قدردانی نمود.

بورس تهران   فولاد   فولاد مبارکه اصفهان   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.