#
#
اخبار اقتصادی بورس

ثبت دو رکورد جدید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه

ثبت دو رکورد جدید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه
کد: 38224   تاریخ انتشار :۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۲

با تولید بیش از ۷۳ هزار  و ۵۰۸ تن تختال با سیکل گاز زدایی تحت خلأ در واحد RH ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم، رکورد جدیدی در دیماه سال جاری به ثبت رسید.

  • به گزارش TsePress دانیال نظری، رئیس واحد متالورژی ثانویه فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر، رکورد قبلی تولید در این واحد را به میزان ۵۵ هزار و ۲۸۳ تن و مربوط به شهریور ماه سال جاری دانست و گفت: واحد گاز زدایی (RH) بهدلیل قرار گرفتن در سیکل تولید فولادهای ویژه از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی از کاهش توقفات، افزایش عمر نسوز و برنامهریزی مناسب و همچنین از تلاش مضاعف کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم بهعنوان مهمترین عوامل کسب این موفقیت نام برد و گفت: این رکورد نسبتبه میزان تولید قبل، ۳۳ درصد افزایش در تولید فولادهای خاص را نشان میدهد. به گزارش خبرنگار فولاد، کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه در همین ماه نیز به افتخار دیگری دست یافتند. رئیس گروه فنی تولید ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم در این خصوص گفت: در دیماه همچنین رکورد تولید ماهانۀ فولاد مخصوص لولههای انتقال نفت و گازترش گریدAPI X60 نیز با تولید ۴۳ هزار و ۷۹ تن نسبت به رکورد قبلی که در آبانماه و به میزان ۲۱ هزار و ۵۳۱ تن به ثبت رسیده بود، با  ۱۰۰ درصد رشد، بهبود یافت.
  •  محمدعلی شفیعی تصریح کرد: با توجه به بینیاز شدن کشور از واردات این نوع فولاد، این رکورد برای پروژههای نفت و گاز کشور و همچنین ذینفعان فولاد مبارکه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بورس تهران   فولاد   فولاد مبارکه اصفهان   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.