• یکی تنوع‌سازی در کالاها و بازارهاست. ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع‌سازی کنیم و به سمت سایر کشورهای همسایه یعنی سی‌آی‌اس (CIS) و مشخصا توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصا پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از ۵/ ۲ میلیارد دلار می‌تواند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد، حرکت کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، وی درخصوص میانگین ارزش کالای صادراتی نیز گفت: ما می‌توانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اما در این چند سال برعکس این امر اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که در حال حاضر میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار یعنی یک‌سوم است. متاسفانه در واقع ما مواد اولیه و واسطه‌مان را راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلا کالای مصرفی آورده‌ایم. البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شد و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲هزار ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم. به گفته وی ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه‌‌ها و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی اینها تحت عنوان کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است. سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: ارزش ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که در سال ۹۷ ممنوع شد، سه میلیارد دلار بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۵/ ۸۱ درصد مواد اولیه، واسطه و نهاده و ماشین‌آلات است و صرفا ۵/ ۱۸ درصد واردات، کالاهای مصرفی است.