#
#
اخبار اقتصادی بورس

ایران خودرو در بخشنامه‌ای جدید، محرومیت ۲ ساله برخی برندگان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودرو را لغو کرد.

ایران خودرو در بخشنامه‌ای جدید، محرومیت ۲ ساله برخی برندگان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودرو را لغو کرد.
کد: 41404   تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۹

ایران خودرو در بخشنامه‌ای جدید، محرومیت ۲ ساله برخی برندگان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودرو را لغو کرد.

 • ایران خودرو در بخشنامه فروش فوق‌العاده محصولاتش اعلام کرده بود اگر برندگان قرعه‌کشی که طی ۴۸ ساعت مبلغ خودرو را واریز نکنند، به مدت ۲ سال از خرید خودرو با نرخ کارخانه محروم می‌شوند، این موضوع با واکنش وزارت صنعت روبه‌رو شد و در نهایت این گروه خودروسازی امروز با انتشار بخشنامه‌ای جدید، حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، محدودیت ۲ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه شماره ۴۳۰۷ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ است.
 • همچنین طبق بخشنامه جدید ایران خودرو، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ میلیون ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدرو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ جدید ﻓﺮوش ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو آمده است: ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ "ﭼﻚ" ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ محصولات ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﺬف شده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشت.
 • ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﺑﺪون اﺧﺬ وجه تا روز ۱۴ خرداد ماه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. همچنین اﻣﻜﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ ﻣﻬﻴﺎ است.
 • در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ۲ ساله از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه ۴۳۰۷ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ خواهد بود.
 • ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ‌ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ ۱۰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدرو ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو (ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﺗﺮﻫﻴﻦ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • گروه خودروسازی سایپا نیز در بخشنامه فروش خود، محرومیت ۲ ساله برندگان قرعه‌کشی را لحاظ کرده که تاکنون تغییری در این مورد صورت نگرفته است.
 • یک مقام آگاه در وزارت صنعت در مورد محدودیت اعلام شده از سوی خودروسازان برای برندگان قرعه‌کشی فروش خودرو گفت: چنین موضوعی جزء مصوبات کمیته خودرو نبوده و محرومیتی برای افرادی که قادر به خرید خودرو نباشند، تعیین نشده است.
 • وی با بیان اینکه وزارت صنعت مخالف اعمال چنین محدودیت‌هایی است، افزود: مصوبات کمیته خودرو، مبنای فروش فوق‌العاده خودروها است و ضوابط فروش خودرو در کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معاون دادستانی و معاون سازمان بازرسی کل کشور مصوب شده است.
 • به این ترتیب محدودیت ذکر شده در بخشنامه ایران خودرو و سایپا ماهیت اجرایی ندارد.

ایران خودرو   بورس   خودرو   

نظرات(1)

 1. میلاد شکراللهی گفت:

  سلام
  و عرض ادب

  ی پیشنهادی که دارم در هر فروشی عکس خودروی مربوطه را قرار بدید مثلا در فروش فوق العاده حال حاضر..
  عکس رانا ، slx , tu5 , 206 قرار بدی تا عکس دنا بسیار زیباتر خواهد بود….

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219