#
#
اخبار اقتصادی بورس گزارش روز - شنيده ها

ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی

ضمانت های اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
کد: 41533   تاریخ انتشار :۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۱

از اساسی ترین محورهای برنامه‏ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامه‏ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می‏ باشد است.

  • با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد . قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از شور و بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ به تصویب نهایی رسید و پس از آن در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. به همین منظور متن کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی ( صندوق مکانیزه روش )به مجلس ارایه شده بود پس از تصویب نهایی به دولت ابلاغ گردید. در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی، برقراری ضمانت‏های اجرایی مناسب و تکمیل اطلاعات مودیان از نقاط قوت قانون مالیات‏های مستقیم می‏ باشد. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیرا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که دارای ضمانت های اجرایی می باشد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود: الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد. ب– عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ، عدم استفاده از حافظه مالیاتی ، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایرمودیان ، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی. پ– عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم درهمان سال مالی. ت– عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هریک که بیشتر باشد. ث– عدم رعایت احکام مذکور در موارد(۱۲)،(۱۳)،(۱۴) این قانون،معادل یک درصد(۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد. تبصره ۱- مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون ، متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانک مرکزی ، هرسال توسط سازمان اعلام می شود. تبصره ۲- سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. تبصره ۳- درصورت اعمال جریمه های موضوع بندهای «الفـ» و «ث» این ماده ، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکوردر بند«ب» ، جریمه های مذکور در بندهای « الف» و «ت» اعمال نمی شود. ماده ۲۳- هرشخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود. تبصره ۱- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعریزی درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود. تبصره۲- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته ، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود. ماده ۲۴- درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون ، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی ، و در مورد کسب وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. تبصره۱- درصورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال ، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد. تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدودکند. ماده ۲۵- پس از انقضای مواعد(مهلت ها)مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که درسامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد درمراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۱- ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و اصلاحات و الحاقات بعدی ان مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند. تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل ، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

ایران ارقام   بورس تهران   صندوق مکانیزه فروش   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219